Twierdze i Forty w Polsce

program dyplomowy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Współzawodnictwo roczne

Email Drukuj PDF

„Twierdze i Forty”

Regulamin współzawodnictwa rocznego

1. Celem współzawodnictwa rocznego jest zwiększenie aktywności stacji z obiektów militarnych już aktywowanych oraz zachęcenie do prowadzenia korespondencji ze stacjami aktywującymi obiekty przez stacje mające dany obiekt już zaliczony.

2. Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla dyplomu Fortecznego i Oblężniczego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

3. Do klasyfikacji zaliczane są łączności zweryfikowane tylko na stronie programu „Twierdze i Forty”.

4. Warunkiem zaliczenia punktu do klasyfikacji będzie:

„DYPLOM OBLĘŻNICZY”

– wpisanie przeprowadzonej łączności do logu na stronie programu „Twierdze i Forty” do 31 stycznia roku następnego

– każda nowa stacja z którą została przeprowadzona łączność z danego obiektu, niezależnie od pasma daje kolejny punkt

„DYPLOM FORTECZNY”

– złożenie raportu z aktywacji na stronie programu „Twierdze i Forty” do 31 stycznia roku następnego

– wysłanie logu zawierającego przeprowadzone łączności na stronę programu „Twierdze i Forty” do 31 stycznia roku następnego

– aktywację z danego obiektu zalicza się tylko raz

4. Do klasyfikacji nie są zaliczane łączności przeprowadzone w paśmie UKF.

5. Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii organizator przewiduje dyplom. Nagrody poza regulaminowe w ramach posiadanych środków od sponsorów. Nagrody będą wręczane na Zjeździe Kasztelańskim.

 

Rada Bractwa Zamkowego