Twierdze i Forty w Polsce

program dyplomowy

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zgłoszenie aktywności krótkofalarskiej z pracy z twierdzy lub fortu

Prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza. Informacje zawarte w formularzu zostaną wysłane do Award Managera oraz umieszczone w bazie Twierdze i Forty. Poniższy formularz służy do podania informacji o pracy z twierdzy lub fortu która się odbyła, prosimy nie korzystanie z niego w celu poinformowania nas o zmierzonej pracy z obiektu.

Znak:  1
Imię:  1
Nazwisko*:  1
stałe QTH:  1
E-mail*:  1
 
Oznaczenie obiektu:  1
QTH Obiektu:  2
Lokator:  2
 
Znak aktywności:  3
Data aktywności: calendar 4
Zakończenie aktywności: calendar 5
QSO KF:  6
QSO UKF:  6
Uwagi 7:

Uwagi

* - informacje wyłącznie dla Award Managera

 1. Podaj znak krótkofalarski, imię, nazwisko, stałe QTH, e-mail oraz oznaczenie obiektu (wg wykazu twierdz i fortów)
 2. Podaj QTH gdzie znajduje się obiekt oraz jego lokator
 3. Znak aktywności - wpisz, jeżeli stacja pracowała pod znakiem okolicznościowym w czasie aktywności (/n można pominąć) lub zostaw puste pole - zostanie uzupełnione automatycznie zgłoszonym znakiem stacji.
 4. Prosimy podać datę pracy z obiektu lub rozpoczęcia aktywności dłuższej
 5. Pole pozostaw puste, jeżeli aktywność trwała tylko 1 dzień
 6. Przy rubrykach Pasmo KF i Pasmo UKF należy podać ilość QSO - ich łączną liczbę na danym pasmie. Prosimy o nie wyszczególnianie na jakich bandach w obrębie pasm KF czy też UKF odbywały się łączności.
 7. Bardzo cenne będą również Uwagi zawierające informacje na temat dostępności obiektu, warunków antenowych, dostępu do energii elektrycznej itp.